Aktuality

Obchodná akadémia v Košiciach právne služby nepotrebovala

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) ukončil kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom na Obchodnej akadémii na Polárnej ulici v Košiciach. Na základe podnetu, ktorý úrad evidoval už v minulosti, súčasný predseda Karol Mitrík rozhodol zrealizovať na škole mimoriadnu kontrolu. NKÚ zistil viaceré pochybenia vo verejnom obstarávaní, pričom sporné poskytnutie právnych služieb škole sa ukázalo ako nepotrebné.

Viac v tlačovej správe.

Zdielať: