Aktuality

NKÚ sa zapája do iniciatívy „Najlepší z možných svetov“

Najvyšší kontrolný úrad SR jednoznačne podporuje myšlienky i praktické politiky, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú proces transparentnosti a kvality rozhodovania v oblasti verejných financií. Predseda úradu Karol Mitrík preto prijal výzvu ekonómov s názvom „Najlepší z možných svetov - Hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike“.

Viac v tlačovej správe.

Zdielať: