Aktuality

NKÚ preveril odstraňovanie nedostatkov v 74 subjektoch

Najvyšší kontrolný úrad v rámci plánu kontrolnej činnosti na rok 2015 vykonal kontrolu plnenia opatrení subjektov, ktoré podstúpili kontrolu už v rokoch 2010 – 2014. Zameral sa na to, či 74 kontrolovaných subjektov plnilo opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Úrad vyberal spomedzi obcí, miest, mestských častí, preveril jednu základnú školu a nemocnicu, dve múzeá, ako aj Maticu slovenskú.

Viac sa dočítate v tlačovej správe.


None
None

Zdielať: