Tlačové správy 2018

NKÚ chce byť modelovou štátnou organizáciou, preto prijíma viaceré opatrenia (TASR)

Správa zverejnená agentúrou TASR.

Bratislava 4. apríla 2018 – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) sa snaží pôsobiť ako národná autorita v oblasti kontroly a poskytovať inštitúciám skutočný obraz o ich efektívnosti využívania verejných financií. Pre dosiahnutie statusu modelovej štátnej organizácie prijíma viaceré opatrenia. Fungovanie úradu priblížil v stredu na stretnutí s novinármi predseda NKÚ Karol Mitrík pri príležitosti 25. výročia založenia tejto inštitúcie.

"Veľké úsilie vynakladáme v tom, aby sme boli vzorovou, modelovou štátnou organizáciou," zdôraznil Mitrík s tým, že z toho dôvodu prijímajú viaceré opatrenia. Jedným z nich je aj medzinárodný audit, ktorý sa realizuje v tomto roku. "Sme v štádiu medzinárodného auditu, tzv. Performance audit, ktorého výsledky by mali byť zverejnené niekedy v júni," spresnil. Auditujúcou stranou je český Najvyšší kontrolný úrad. Detailnému hodnoteniu by mali byť podrobené všetky oblasti fungovania úradu. Mitrík dodal, že v budúcom roku by mal byť na NKÚ realizovaný aj medzinárodný audit za účasti minimálne piatich krajín, ktoré budú vykonávať kontrolu približne pol roka.

Ľ. Andrassy, gen. riaditeľ kancelárie a Karol Mitrík, predseda NKÚ SR

NKÚ by mal podľa jeho predsedu produkovať nespochybniteľné výstupy, a preto spolupracuje aj s vysokými školami, štátnymi aj privátnymi inštitúciami, s ktorými má podpísaných 23 memoránd. "Tieto inštitúcie využívame na to, ak ideme do ťažkých tém," skonštatoval Mitrík, pričom NKÚ si podľa jeho slov často so svojimi kapacitami nevystačí.

Ako dodal, úrad má po 25 rokoch od vzniku vytvorené materiálne a legislatívne podmienky na to, aby mohol fungovať ako nezávislá inštitúcia a národná autorita v oblasti kontroly. "Národná autorita má za úlohu nastaviť štátnym a verejným inštitúciám reálny obraz o ich úspešnosti, efektívnosti a účinnosti vo využívaní verejných financií," pripomenul Mitrík.

NKÚ od svojho vzniku v roku 1993 zrealizoval celkovo 1860 kontrolných akcií a skontroloval 9523 subjektov. Z kontrol vzišlo viac ako 117.000 zistení. "Od občanov sme za tých 25 rokov dostali takmer 14.000 podaní," priblížil Mitrík s tým, že suma oznámení o porušení finančnej disciplíny tvorí viac ako 41 miliónov eur. Na úrade v súčasnosti pracuje 290 ľudí, z toho 234 je kontrolórov. Traja zamestnanci pracujú na úrade od prvého dňa jeho fungovania a od roku 1993 jedenásti.

Zdielať: