Aktuality

NBS môže byť pre orgány štátnej správy dobrým príkladom v hospodárení

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) ukončil kontrolu hospodárenia, spravovania a využívania majetku Národnej banky Slovenska (NBS) zrealizovanú na základe plánu kontrolnej činnosti. Výsledky ukázali, že NBS môže slúžiť ústredným orgánom štátnej správy ako vhodný príklad dobrého hospodárenia.

Viac v tlačovej správe.

 

 

 

Zdielať: