Aktuality

Najvyšší kontrolný úrad otvorí svoje dvere verejnosti

Najvyšší kontrolný úrad otvorí svoje dvere verejnosti

V stredu 3. apríla otvorí Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky už aj tak transparentné sklenené dvere verejnosti. A tie nebudú ani zďaleka jediné. Tzv. Deň otvorených dverí potrvá od deviatej hodiny do druhej popoludní a bude sa konať v priestoroch budovy ústredia NKÚ SR na Priemyselnej ulici č. 2 v Bratislave. Návštevníci budú uvítaní vo vstupnej hale úradu.

Samozrejmosťou je však aj prehliadka iných priestorov NKÚ SR, možnosť otázok, konzultácií a aj poradenstva od odborných zamestnancov našej inštitúcie. Deň otvorených dverí na NKÚ sa koná pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku úradu. Téma 20 rokov nezávislej kontroly NKÚ SR sa odráža na našej každodennej práci už od začiatku roka a jedným z vrcholov tohto výročia je aj DOD, teda symbolicky „otvorená" inštitúcia, pripravená podať všetky dostupné informácie verejnosti.


Mgr. Lukáš Jasenec
Odbor komunikácie a styku s verejnosťou

Zdielať: