Aktuality

Kontrolóri z celého sveta budú diskutovať o udržateľnom financovaní verejného sektora

Bratislava 1. apríla 2019 - Slovenský Najvyšší kontrolný úrad počas prvých aprílových dní hostí zasadnutie celosvetovej pracovnej skupiny medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI, ktorá sa v rámci medzinárodnej konferencie bude zaoberať témou kľúčových národných ukazovateľov. Zástupcovia nezávislých národných autorít pre oblasť externej kontroly budú okrem iného diskutovať o otázkach, ktoré súvisia s udržateľným financovaním verejného sektora a podporou strategických verejných politík, medzi ktoré bezpochyby patrí sociálny či dôchodkový systém, systém vzdelávania a tiež zdravotníctva. Podujatie sa koná od 1. do 4. apríla 2019 v Bratislave a zúčastní sa ho 50 odborníkov z 19 krajín sveta. Zúčastnia sa delegácie z Ruska, Číny, USA, Brazílie, Indonézie, ale aj zástupcovia kontrolných úradov z Rakúska, Poľska, Českej republiky, Fínska či Bieloruska.

Pracovná skupina INTOSAI pre kľúčové národné ukazovatele

Pracovná skupina INTOSAI pre kľúčové národné ukazovatele (WGNI) bola vytvorená na základe odporúčania XIX. Kongresu INTOSAI – Medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI), ktorý sa konal v Mexico City ešte v roku 2007. Slovenská národná kontrolná inštitúcia patrí medzi zakladajúcich členov pracovnej skupiny.

Predsedníctvo v skupine dnes patrí jednej z najpočetnejších kontrolných inštitúcií združených v zoskupení INTOSAI, Účtovnému dvoru Ruskej federácie, ostatných 23 stálych členov tvoria zástupcovia kontrolných úradov z celého sveta (Arménska, Azerbajdžanu, Kazachstanu, Brazílie, Číny, Indonézie, Kuvajtu, Maroka, Pakistanu, Južnej Afriky, Zambie a USA a ďalších európskych krajín.)

Poslaním a strategickým cieľom tejto pracovnej skupiny je podporovať koordinované postupy kontrolných inštitúcií pri rozvoji a využívaní kľúčových národných ukazovateľov v ekonomickej, ekologickej a sociálnej oblasti a tiež podporovať úlohu kontrolných inštitúcií pri vyhodnotení efektívnosti a účinnosti verejných politík. Tieto ukazovatele sú tiež dôležité pri hodnotení a monitorovaní plnenia cieľov agendy Stratégie Európa 2020 a Agendy OSN 2030 (SDG’s). Skupina považuje za svoj dlhodobý cieľ pomáhať národným vládam podporovať zvyšovanie efektívnosti, transparentnosti a dôvery verejnosti, bojovať proti korupcii a hodnotiť účinnosť národných zdrojov v záujme krajín a národov.

Program v skratke:

Plenárne rokovanie v konferenčnej sále Bratislava v hoteli Park Inn by Radisson Danube Bratislava so živým vysielaním na youtube dňa 2. apríla 2019 (utorok) v čase od 09:00 do 16:00 h.

(rokovací jazyk anglický a ruský) Odkaz na priamo presnos a záznam: https://www.youtube.com/watch?v=Cbl1rGPUi64

Program konferencie slovenskom jazyku (pdf, 608kB)

Program konferencie v anglickom jazyku (pdf, 597kB)

None

Zdielať: