Aktuality

Kontrolóri sa viac sústredia na nadlimitné zákazky a fondy EÚ

Predstavitelia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a Úradu pre verejné obstarávanie za účasti oboch predsedov (Karol Mitrík, Zita Táborská) v utorok (4. apríla 2017) vyhodnotili zmluvu o spolupráci za roky 2015 a 2016. V tomto období NKÚ SR postúpil na ÚVO 37 podaní, ktoré súviseli s možným porušením zákona o verejnom obstarávaní. Tretina z podaní bola vyhodnotená ako opodstatnená, týkala sa napríklad zákaziek, ktoré súviseli s rekonštrukciou škôl, výstavbou multifunkčných ihrísk, otázkami diskriminácie niektorých súťažiacich pri realizácii verejného obstarávania, keď zákazky boli šité na mieru konkrétneho dodávateľa tovaru či služieb.

Viac v tlačovej správe.

Zdielať: