Tlačové správy 2023

Kontrolóri preveria darovaný vojenský majetok na Ukrajinu aj Všeobecnú zdravotnú poisťovňu

Publikované: 27.12.2023


Bratislava 27. decembra 2023 – Nákup, skladovanie a likvidácia vakcín proti ochoreniu COVID-19, dodržanie zákonných pravidiel pri darovaní vojenského hnuteľného majetku Ukrajine, efektívnosť využívania dohodárov v štátnej a verejnej správe, ale tiež fungovanie vodárenských spoločností či hospodárenie prezidentskej kancelárie. To je len hrubý výsek kontrolných akcií, ktoré Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR zrealizuje v priebehu roka 2024. Pokračuje tak v nastavenom trende plávajúceho plánovania svojich auditov, keď z klasického ročného zostavovania plánu kontrol prešiel na flexibilné akcie reagujúce na finančne významné a aktuálne výzvy doby. „V takto turbulentnom období, ktoré dnes žijeme, pričom bežný chod spoločnosti, vrátane štátnych a verejných inštitúcií, je poznačený postcovidovým syndrómom, stále pretrvávajúcou energetickou krízou a s tým spojenou vysokou mierou inflácie či ohrozením zdravej udržateľnosti verejných financií, sme museli v rámci kontrolného úradu pristúpiť k zmene plánovania kontrolnej činnosti. Aj preto sme museli zmeniť štandardný proces plánovania, pretože ten bol účinný v dobrých časoch, ale nie je efektívny pre hektickú a mnohými krízami skúšanú dnešnú dobu. Uvedomujeme si, že ak máme pomáhať k lepšej správe veci verejných, ak máme byť prospešní pre spoločnosť, ktorej máme slúžiť, musíme mať nastavené procesy kontroly tak, aby sme boli flexibilní, aby sme reagovali na aktuálne výzvy a riziká a aby sme našou činnosťou pomáhali posilňovať dôveru verejnosti voči štátu,“ približuje zásadné zmeny vo fungovaní úradu v najnovšom podcaste s názvom Ctrl+A šéf národných kontrolórov Ľubomír Andrassy.

Infografika: Prieskum vnímania NKÚ verejnosťou  Poznateľnosť: poznám 89,2 %, nárast o 4,3 % (oproti 2022); Dôvera: dôverujem 15,6 %, skôr dôverujem 44,8 %, nárast o 6,4 % (oproti 2022); Význam: veľmi potrebný 42,2 %, skôr potrebný 41,4 %, nárast o 5,9 % (oproti 2022)

Pri plávajúcom plánovaní sa prelínajú kontroly medzi rokmi. V prvom štvrťroku tak NKÚ napríklad uzavrie kontrolu zameranú na nastavenie protikorupčných opatrení v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Zároveň sfinalizuje kontrolu, ktorá súvisí so stratégiou Slovenska v oblasti mládeže a taktiež s rozvojom infraštruktúry v podmienkach Ministerstva obrany SR. Kontrolóri tiež sfinalizujú odbornú prácu na predbežnej štúdii, ktorá mapuje integráciu migrantov v podmienkach slovenskej spoločnosti. „V roku 2024 sa vrátime na Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) a preveríme na mieste, ako fungujú prijaté opatrenia, ku ktorým sa prihlásili hlavne v oblasti transparentných verejných obstarávaní či pri nastavení nových pravidiel pre prevádzku mýtneho systému. Moji kolegovia kontrolóri určite preveria tak významnú inštitúciu, akou je Všeobecná zdravotná poisťovňa, ako zákonne a hospodárne sa nakladá s niekoľkomiliardovými financiami tečúcimi do nášho zdravotníctva. Pod drobnohľadom kontrolórov budú tiež ďalšie IT projekty, do ktorých smerovali nielen národné, ale aj európske zdroje,“ priblížil plány kontrolného úradu predseda Ľ. Andrassy. Pri regionálnom rozvoji sa odborní zamestnanci NKÚ zamerajú na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra, ako aj na miestne akčné skupiny (MAS) či prístup marginalizovaných rómskych komunít k pitnej vode. 

Národná autorita pre externú kontrolu preverí v nadchádzajúcich dvanástich mesiacoch procesy, ktoré mali pripraviť Slovensko na aktívne čerpanie neopakovateľnej európskej finančnej pomoci vo štvrtom roku programového obdobia 2021-2027. Follow-up, teda opakovanú následnú kontrolu plnenia opatrení, plánujú kontrolóri okrem NDS či PPA a MAS aj v MH Teplárenský holding. Popri kontrole spojenej s vakcínami pôjde úrad aj do medzinárodnej kontroly uplatňovania Dunajskej stratégie. 

Vyššia dôvera zaväzuje

Po dvoch rokoch agentúra MVK priniesla v decembri výsledky reprezentatívneho prieskumu dôveryhodnosti a poznateľnosti kontrolných a regulačných štátnych inštitúcií. NKÚ si za toto hektické obdobie polepšil v dvoch významných oblastiach. Kým v roku 2022 úrad poznalo 84,9 % opýtaných občanov, dnes je to o 4 percentá viac. Výraznejší nárast zaznamenal kontrolný úrad pri dôveryhodnosti, keď z 54 % poskočil na aktuálnych 60,4 %. Pozitívne výsledky podľa šéfa národných kontrolórov mohli ovplyvniť viaceré faktory. „V prvom rade je to podľa môjho názoru reakcia verejnosti na otvorenú a zrozumiteľnú komunikáciu výsledkov našej odbornej práce. Potom to môže byť aj odozva na výstupy, ktoré síce kriticky, ale na základe vecných dôkazov a vysoko profesionálnej práce kontrolórov prezentujeme transparentne kontrolovaným subjektom, poslancom parlamentu i samotným občanom,“ komentuje pozitívne výsledky prieskumu Ľ. Andrassy s tým, že pozitívny výsledok vníma aj ako veľmi významný záväzok úradu voči verejnosti. „Ak máme takúto vysokú dôveru občanov, tak sme si vedomí, že nás ľudia dôsledne sledujú. Náš úrad je tak pod najrešpektovanejšou kontrolou, ktorá nás zaväzuje vykonávať naše poslanie maximálne profesionálne, na základe jasných faktov a bez akýchkoľvek vedľajších úmyslov. To je naša odpoveď a poďakovanie sa za dôveru, ktorú voči Najvyššiemu kontrolnému úradu majú občania,“ uzatvára predseda úradu.

Celý podcast Ctrl+A si môžete vypočuť TU:

Zdielať: