Aktuality

Kontrolóri preveria, ako bolo Slovensko pripravené na pandémiu spôsobenú ochorením COVID-19

Bratislava,  19. júna 2020 –  Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) vedie tím európskych kontrolných inštitúcií, ktoré spoločne skontrolujú schopnosť národných a medzinárodných inštitúcií účinne reagovať na krízové situácie, riziká vzniku a prenosu nebezpečných infekčných ochorení. Zároveň v nadchádzajúcich mesiacoch preverí, ako bolo Slovensko pripravené na pandémiu spôsobenú ochorením COVID-19. Medzi kontrolovanými subjektami tak bude popri Správe štátnych hmotných rezerv aj Úrad verejného zdravotníctva. Národná autorita pre oblasť externej kontroly chráni počas mimoriadnej situácie svojich zamestnancov a návštevníkov jedinečným bezpečnostným projektom, využiteľným aj na ochranu kritickej infraštruktúry štátu, ktorý predstavila aj členom vlády. Navyše, vďaka modernému Kontrolórskemu informačnému systému už tretí rok umožňuje svojim zamestnancom pracovať stanovený počet dní roka z domu.

Národná autorita pre oblasť externej kontroly v nadchádzajúcich mesiacoch preverí, ako bolo Slovensko pripravené na pandémiu spôsobenú ochorením COVID-19. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík na základe rizikovej analýzy zaradil do tohtoročného plánu činnosti úradu kontrolu riadenia a fungovania Správy štátnych hmotných rezerv SR v čase mimoriadnej situácie. V rámci už otvorenej kontrolnej akcie budú zo strany kontrolórov zisťované nielen kompetencie jednej z kľúčových inštitúcií štátu, ale taktiež proces tvorby pohotovostných rezerv určených na okamžitú pomoc zo strany štátuVláde i parlamentu ponúkneme obraz o tom, ako bola naša krajina pripravená zvládnuť mimoriadnu situáciu a či sme mali v rámci štátnych hmotných rezerv vytvorené zásoby pre spustenie okamžitej pomoci pre záchranu životov, zdravia obyvateľov, ako aj pre technickú i materiálnu pomoc lekárom a záchranárom“, dodáva šéf slovenských kontrolórov K. Mitrík.

Druhá akcia kontrolnej inštitúcie, ponúkne zodpovedným inštitúciám odpoveď na otázky pripravenosti Slovenska na mimoriadne situácie. Kontrolóri preveria, ako je nastavený systém riadenia v rámci štátnych i verejných organizácií na zvládanie situácií po vypuknutí epidémie či pandémie. Téma ochrany obyvateľstva pred infekčnými chorobami bola úradom plánovaná už v závere minulého roku a situácia z tohto roka len potvrdila je opodstatnenosť. Ukazuje sa, že otvorenosť Európy i sveta je významným rizikom spojeným s ohrozením zdravia jednotlivcov, ale aj širokej verejnosti. NKÚ vedie tím európskych kontrolných inštitúcií, ktoré v rámci spoločnej kontroly preveria riziká vzniku a prenosu nebezpečných infekčných ochorení. Zároveň skontrolujú pripravenosť národných a medzinárodných spoločenstiev účinne reagovať na vznikajúce krízové situácie. V rámci rizík budú slovenskí kontrolóri auditovať aj oblasť prevencie a kontroly, ktorý garantuje Úrad verejného zdravotníctva SR.

 

 

Najvyšší kontrolný úrad SR počas ostatných štyroch mesiacov fungoval v špecifickom režime, kedy viac ako 90% zamestnancov mohlo svoju prácu vykonávať z domu. Tento pracovný režim mohol účinne fungovať vďaka modernému Kontrolórskemu informačnému systému, ktorý umožňuje on-line pripojenie kontrolórov do spoločnej siete z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku. Bezpečnosť digitálnej komunikácie je okrem iného zabezpečená technickým zariadením (vzdialeným kontrolórom), ktorý má spoločne s úradným osobným počítačom k dispozícii každý kontrolór. Na základe platných pravidiel môžu zamestnanci úradu v priebehu roka využiť 45 dní pracovného fondu na výkon práce s domu, pravidlá tzv.  „Home Office“ môžu využívať už od roku 2017. „Myslím si, že práca z domu je jedným zo sociálnych benefitov kontrolného úradu a naša otvorenosť týmto krokom prenecháva väčšiu mieru zodpovednosti za výstupy, za kvalitu odbornej práce na samotných kontrolórov. Nie sme v 20. storočí, kedy chcel mať šéf každého svojho zamestnanca pod drobnohľadom, v kancelárii, bez ohľadu na to či pracoval, alebo nie“, konštatuje generálny riaditeľ kancelárie predsedu Ľubomír Andrassy.

Generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ SR pripomína, že počas trvania mimoriadnej situácie boli zamestnanci úradu chránení pred koronavírusom aj vďaka využitiu moderných IT technológií. „Vďaka partnerovi z privátnej sféry, ktorý s nami spolupracuje na hodnotení verejných dát, pri tvorbe rizikových analýz, sme spustili jedinečný bezpečnostný projekt. S využitím moderného kamerového systému a nepretržitého skríningu pohybu osôb po spoločných priestoroch úradu sme dokázali chrániť zamestnancov a tiež návštevníkov kontrolnej inštitúcie pred šírením nebezpečného ochorenia COVID-19“, približuje Ľ. Andrassy. Národná autorita pre oblasť kontroly predstavila svoj bezpečnostný projekt, jeho technickú i softvérovú podporu tiež viacerým členom vlády ako možnú inšpiráciu, pre zavedenie podobnej ochrany objektov kritickej infraštruktúry štátu. Ide napríklad o nemocnice, školské objekty, železničné či autobusové stanice, alebo budovy štátnej i verejnej správy.

None

Zdielať: