Aktuality

Kontrolné úrady Slovenska, Poľska a Ukrajiny rokovali o spoločnej kontrole biosférickej rezervácie Východné Karpaty

Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR) Vladimír Tóth s delegáciou sa v dňoch 29. a 30. júna 2017 zúčastnil v Spišskej Novej Vsi pracovného stretnutia so zástupcami NKI Poľska a NKI Ukrajiny v súvislosti s dohodou o spolupráci týchto kontrolných inštitúcií o spoločnej medzinárodnej kontrole cezhraničnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty. Na stretnutí rokovali o záveroch zo spoločnej medzinárodnej kontroly cezhraničnej biosférickej prírodnej rezervácie „Východné Karpaty“ a postupe pri vypracovaní spoločnej správy z kontroly. Delegáciu NKI Poľska viedol zástupca riaditeľa expozitúry Rzesów Robert Łukasz a delegáciu NKI Ukrajiny viedol riaditeľ expozitúry Ľvov Vladimír Pichotski.

Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty je prvou trojstrannou biosférickou rezerváciou na svete a rozlohou druhou najväčšou rezerváciou v Európe, ktorá sa nachádza na prihraničnom území Poľska, Slovenska a Ukrajiny. V roku 1998 bola zaradená do Svetového zoznamu biosférických prírodných rezervácií v rámci programu UNESCO „Človek a biosféra“. Cieľom kontroly bolo zistiť skutočný stav a vyhodnotiť, či bol realizovaný hlavný cieľ, na základe ktorého UNESCO vytvorilo Biosférickú rezerváciu Východné Karpaty, ktorým je ochrana biodiverzity a vytvorenie možnosti sledovania ekologických zmien na celosvetovej úrovni.

Na záver stretnutia bol dohodnutý ďalší postup práce pri spracovaní spoločnej správy z kontroly a navrhnutý alternatívny spôsob jej vydania. V rámci stretnutia prijal delegácie primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Voľný a oboznámil prítomných s históriou mesta i jeho aktuálnymi aktivitami.

Rokovanie delegácií najvyšších kontrolných inštitúcií Slovenska, Poľska a Ukrajiny.
Rokovanie delegácií najvyšších kontrolných inštitúcií Slovenska, Poľska a Ukrajiny.

Prijatie u primátora mesta Spišská Nová Ves.
Prijatie u primátora mesta Spišská Nová Ves.

Zdielať: