Aktuality

Kontrolné úrady musia nastavovať zrkadlo štátnym i verejným inštitúciám

Kontrolné úrady musia v čoraz väčšej miere nastavovať objektívne zrkadlo efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti nakladania s financiami či majetkom zo strany štátnych, verejných inštitúcií. „Je to výzva, na ktorú už dnes aktívne reagujú slovenskí kontrolóri a to aj tým, že budujeme silné analytické zázemie úradu,“ zdôraznil predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Karol Mitrík počas diskusie na X. kongrese EUROSAI (reprezentatívne zoskupenie najvyšších kontrolných úradov v rámci európskeho kontinentu) v tureckom Istanbule. Predsedovia národných autorít v oblasti externej kontroly sa zišli na jubilejnom zasadnutí v čase, keď je na kontrolórov vyvíjaný čoraz väčší tlak v súvislosti s tým, aby moderná kontrola nebola len o finančnom audite, kontrole dodržiavania zákonov, ale bezpochyby aj o zmysle a účele použitia verejných a európskych financií alebo o kontrole jednotlivých procesov smerujúcich k strategickým rozhodnutiam zo strany národných vlád.

Viac v tlačovej správe.

Zdielať: