Aktuality

Existencia spoločnosti MH Manažment stratila zmysel a mala by byť zrušená

Bratislava 15. mája 2020 – MH Manažment, akciová spoločnosť, ktorá spravuje takmer 250 miliónový majetok štátu v rôznych firmách, nenapĺňa základný účel jej založenia, a preto by mala byť v jasnom časovom horizonte zrušená. Agenda, za ktorú dnes zodpovedá, by mala byť presunutá na odborné ministerstvo. To je jedno z odporúčaní Najvyššieho kontrolného úrad SR po ukončení kontroly zameranej na fungovanie a hospodárenie tejto štátnej spoločnosti. Národní kontrolóri identifikovali prípady nehospodárneho konania, napríklad pri prenájmoch kancelárií či služobného auta. Významné riziká boli odhalené i pri neukončených 39 súdnych sporoch súvisiacich s privatizačnými projektmi, ktorých finančné dopady nie sú kryté v rozpočte akciovky. Výdavky na vlastnú prevádzku či externé právne služby, vrátane zmluvných vzťahov s advokátskou kanceláriou JUDR. R. Bžán, niekoľkonásobne presiahli príjmy, takže vedenie MH Manažment spotrebovalo za tri roky pôsobenia až 90% finančných zdrojov, prevzatých po zrušenom Fonde národného majetku.

Kým v januári 2016 mal MH Manažment na účte vyše 39 miliónov eur, koncom roka 2018 to už boli len štyri milióny (graf 1). Z majetkových podielov štátu v 52 firmách pritom získal príjmy za toto obdobie 2,8 milióna eur (graf 2). Spoločnosť zo svojich príjmov odviedla do štátneho rozpočtu iba 74 400 eur, zvyšok použila na svoje bežné aktivity.   

RIZIKOVÉ SÚDNE SPORY BEZ KRYTIA V ROZPOČTE

Celkovo až 30 miliónov eur tvorili výdavky spoločnosti na právne služby a zastupovanie v súdnych sporoch, ktoré sa týkali minulosti, napr. privatizácie Mondi SCP Ružomberok alebo kúpeľov Sliač. Takmer dve tretiny výdavkov na právne služby – 19 miliónov boli uhradené advokátskej kancelárii JUDr. Radomír Bžán. Na základe zmluvy mala spoločnosť za vyhratú medzinárodnú arbitráž o privatizáciu vodnej elektrárne Gabčíkovo získať až 11 % z takmer 700 miliónovej hodnoty sporu. Kontrolóri však upozorňujú na fakt, že ponechávanie dohody na konečnej výške odmeny do nejasnej budúcnosti je nehospodárne, a taktiež netransparentné. Takýto pohľad mali aj zástupcovia ministerstva hospodárstva a po prevalení tejto témy odvolali predstavenstvo i dozornú radu akciovej spoločnosti.  

Hodnota súdnych sporov, kde figuruje MH Manažment je však naďalej vysoká – predstavuje až 95 mil. eur. Národná autorita pre oblasť externej kontroly v tejto súvislosti upozorňuje, že účtovná rezerva na súdne spory je len v hodnote 30 miliónov eur. Táto rezerva však nie je reálne finančne krytá, čo predstavuje výrazné riziko do budúcna, a hlavne sa tento fakt môže negatívne prejaviť v štátnom rozpočte, z ktorého by sa prehraté súdne spory museli hradiť.

NADŠTANDARDNÉ NÁKLADY NA VLASTNÚ ČINNOSŤ

Národní kontrolóri tiež upozorňujú na vysoké a neprimerané výdavky na vlastnú prevádzku tejto štátom vlastnenej spoločnosti, ktorá za tri roky minula na vlastnú prevádzku štyri milióny eur. Spoločnosť so 16 zamestnancami si prenajíma priestory s výmerou viac ako 700 m2, čo je v priemere 44 m2 za 853 eur mesačného nájomného na jedného zamestnanca. Nehospodárne konanie sa preukázalo aj pri prenájme auta, kde ročná cena nájmu bola vo výške polovice nového vozidla. Podľa kontrolórov nepotrebné boli tiež podnikateľské plány, ktoré nechávala spoločnosť vypracovať externej firme za viac ako 10-tisíc eur. Dokonca za dvanásť dní decembra 2015, kedy ešte nevykazovali žiadnu činnosť a nemali ani žiadneho zamestnanca, zaplatili za účtovnú závierku 4 600 eur.

NEVYHNUTNÁ TRANFORMÁCIA

Hoci samotné ministerstvo hospodárstva už dlhodobo uvažuje o ukončení fungovania a.s. MH Manažment, doteraz  nevyvinulo žiadnu konkrétnu aktivitu. NKÚ SR preto odporučil vypracovať dokument o ďalšom pôsobení spoločnosti vrátane časového plánu a konkrétnych krokov, ktoré by smerovali k ukončeniu jej činnosti a vyriešeniu otázky výkonu akcionárskych práv a záväzkov. Národní kontrolóri odporúčajú presun agendy na iné ministerstvo alebo inštitúciu, ktorá má viac praktických skúseností v zastupovaní záujmov štátu v kľúčových súdnych sporoch a mohla by využívať vlastných odborných zamestnancov, nie drahé súkromné spoločnosti.  

Infografika MH Manažment

                                                                                                 * * *                       

Spoločnosť MH Manažment je od r. 2016 nástupcom zrušeného Fondu národného majetku. Jej 100% akcionárom je ministerstvo hospodárstva SR. Hlavnou úlohou firmy je spravovanie majetkových podielov štátu najmä vo forme akcií v 52 rôznych podnikoch v hodnote takmer štvrť miliardy eur. Patria sem napríklad 100 % podiely v spoločnostiach Dlhopis o.s.p., Poliklinika Tehelná v Bratislave a teplárenské podniky v Bratislave, Košiciach, Martine, Trnave, Zvolene a v Žiline, takmer 80 % podiel v kúpeľoch Sliač, 75 % podiel v Burze cenných papierov a menej ako 50 % podielov v sedemnástich podnikoch SAD. Úlohou štátnej spoločnosti MH Manažment malo byť tiež doriešenie privatizácie a ukončenie súdnych sporov po zrušenom Fonde národného majetku. Za obdobie rokov 2016-2018 presiahli výdavky spoločnosti za tri roky 45 miliónov eur a celkové príjmy 11 miliónov eur.

Pre porovnanie v Českej republike, FNM bol zrušený už v r. 2006 a následne niektoré aktivity zabezpečoval jeden odbor na ministerstve financií.

 

Graf 1 - Pomer stavu finančných prostriedkov na účte MH Manažmentu k dividendám zo spoločností s majetkovou účasťou štátu

Graf - MH Manažment - zostatok na účte 2016-2019 vo vzťahu k príjmom z dividend

Zdroj: MH M, spracovanie NKÚ SR

 

Graf 2: Príjmy MH Manažment z dividend v rokoch 2016 – 2018

graf MH Manažment - príjmy z dividend

Zdroj: MH M, spracovanie NKÚ SR

 

Záverečná správa z kontroly Uplatňovanie práv a povinností MH Manažment, a. s.  (pdf, 972 kB)

 

None

Zdielať: