Aktuality

Európsky dvor audítorov uverejnil svoju stratégiu na obdobie 2021 – 2025 a plán práce na obdobie 2021+

Európsky dvor audítorov (EDA) vo svojom pláne auditov na rok 2021 oznámil, že každý štvrtý audit EDA sa bude tento rok venovať reakcii EÚ na pandémiu COVID-19 a balíku opatrení na obnovu v rámci programu Next Generation EU. V nadchádzajúcich piatich rokoch chcú audítori EÚ navyše prispieť k odolnejšej a udržateľnejšej Európskej únii, ktorá presadzuje hodnoty, na ktorých je založená. Podľa novej stratégie inštitúcie na obdobie 2021 – 2025 sa budú naďalej snažiť poskytovať občanom presvedčivé audítorské uistenie, zlepšovať vyvodzovanie zodpovednosti a transparentnosť konania EÚ a kontrolovať jej výkonnosť v tých oblastiach, ktoré sú najdôležitejšie.

Stratégiu EDA na obdobie 2021 – 2025 a plán práce v angličtine spolu s tlačovou správou v 23 jazykoch EÚ si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz a tento odkaz; čoskoro budú nasledovať ďalšie jazyky EÚ.

Zdielať: