Aktuality

Druhé stretnutie peer review tímu na NKÚ SR

Druhé stretnutie peer review tímu na NKÚ SR

Členovia tímu nezávislého medzinárodného posúdenia NKÚ SR (peer review) z NKI Veľkej Británie, Poľska a Estónska sa stretli so zástupcami NKÚ SR, ktorí sú garantmi jednotlivých tém medzinárodného posúdenia, už na druhom pracovnom stretnutí. Na pôde NKÚ SR diskutovali o konkrétnych témach, garanti za NKÚ SR odpovedali na množstvo otázok týkajúcich sa kontrolnej činnosti úradu, hodnotenia kvality kontroly, vzdelávania zamestnancov, ľudských zdrojov i styku s verejnosťou a médiami.

Významným posunom v tejto oblasti bolo aj podpísanie memoranda o spolupráci, ktoré v základných črtách definuje jednotlivé oblasti a témy nezávislého medzinárodného posúdenia, časový plán, úlohy a zodpovednosť účastníkov posúdenia a ostatné technické a administratívne podmienky realizácie tohto projektu. Za NKÚ SR toto memorandum podpísal jeho predseda Ján Jasovský.

Na záver rokovania bol dohodnutý ďalší postup realizácie nezávislého medzinárodného posúdenia NKÚ SR a termín nasledujúceho stretnutia.

Zdielať: