Aktuality

Dôležité je porovnávanie medzi krajinami, tvrdí prezident NKÚ ČR M. Kala

Správa vydaná agentúrou TASR.

Dôležité je porovnávanie medzi krajinami, tvrdí prezident NKÚ ČR M. Kala 

Spišská Nová Ves 11. septembra 2017 - Dôležitým faktorom medzi jednotlivými krajinami je vzájomné porovnávanie. Uviedol to dnes počas brífingu v Spišskej Novej Vsi prezident Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) ČR Miloslav Kala. Podľa neho členovia NKÚ chcú takýmto spôsobom dokázať, že jedna krajina funguje lepšie ako druhá.  
      
Počas rokovania na Spiši rezonovala téma spoločného projektu slovenského a českého NKÚ pod názvom BIEP (Benchmark Information Exchange Project). Ten bol spustený v roku 2016 a jeho cieľom je vytvoriť databázu zdieľaných informácií s ponukou rôznych pohľadov na riešenie problémov, ktoré identifikujú kontrolné úrady na národnej úrovni. Do tejto databázy prispievajú aj odporúčaniami dobrej praxe v okolitých krajinách, ktorými sa môžu národné kontrolné autority navzájom inšpirovať. Ide napríklad o oblasti sociálneho bývania, cestnej infraštruktúry či využívania štátnych nehnuteľností.
      
"Dôležitým faktorom je porovnávanie medzi sebou. Musíme dospieť k záverom. Budeme pokračovať v tom, aby sme projekt naštartovali, bol úspešný a aby sme ho do roku 2023 naplnili," uviedol Kala s tým, že český NKÚ úzko spolupracuje so slovenským NKÚ. 
      
Slovenský a český NKÚ pripravujú v nasledujúcom období viacero paralelných kontrol. "Chceme, aby ste raz od nás dostali tabuľku, v ktorej budete môcť vedieť porovnať, koľko stojí napríklad deň pobytu v dome seniorov na Slovensku, Česku či v Nemecku," povedal Kala. Podľa predsedu NKÚ SR Karola Mitríka s týmto súvisí aj kvalita kontrolnej činnosti a analytika.
      
"Témy, ktorým sa budeme počas rokovania venovať, výrazne prospejú najvyšším kontrolným inštitúciám a pomôžu aj pri odporúčaniach pre najvyššie kontrolné orgány, ktoré by ich mali brať v úvahu. Pretože ak urobíme kontrolu súladu alebo účtovnej uzávierky, málokoho to zaujíma na najvyšších úrovniach. Ak urobíme prierezové kontroly, spoločné cezhraničné kontroly, majú väčšiu vypovedajúcu silu," priblížil Mitrík. Podľa neho takéto kontroly v SR chýbali.     
      
Kala pripomenul, že ČR v oblasti správy spotrebných daní prešla tragickým obdobím, išlo o metylalkoholový škandál. "Finančná správa musela na to veľmi precízne reagovať. Ukázalo sa, že existujú celé bazény tajne vyrobeného liehu, ktorý nebol pod kontrolnou štátnych orgánov a nebol zdanený. Z toho vyplýva, že sa v ČR veľmi razantne sprísnili zákony a predpisy," vysvetlil Kala.
      
NKÚ realizuje kontroly aj v samosprávach. "Takúto kontrolu sme mali nedávno, absolvovali sme ju v auguste. Nezistilo sa nič zlé. Kontrol za moje pôsobenie bolo niekoľko z rôznych inštitúcií a veľmi to prospieva samosprávam," povedal primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný. Podľa Mitríka dopadla kontrola v metropole Spiša v porovnaní s inými mestami dobre. 
      
Predsedovia najvyšších kontrolných úradov sa počas svojho stretnutia v Spišskej Novej Vsi (10. - 12.9.) dotknú aj otázky zvyšovania kvality kontroly, a to v podobe upúšťania od súladových kontrol s preklápaním na prierezové výkonnostné kontroly i na kontroly efektívnosti a účinnosti vynakladania verejných zdrojov smerujúcich na lokálne či celonárodné projekty. Ďalšou témou stretnutia bude aj budovanie analytických kapacít, ktorej iniciátorom je práve NKÚ SR. Táto téma súvisí s projektom Hodnota za peniaze s dôrazom nielen na otázku využitia verejných prostriedkov, ale aj napĺňania národných a medzinárodných záväzkov vo vzťahu k stratégii Európa 2020 alebo agende OSN 2030.
      
Stretnutie predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií V4, Bieloruska a Moldavska sa v Spišskej Novej Vsi koná od nedele 10. septembra. Program vyvrcholí v utorok 12. septembra. 

Zdielať: