Aktuality

Dáta slovenských analytikov budú môcť využiť aj ďalšie kontrolné inštitúcie

Z hľadiska strategického rozvoja národnej kontrolnej autority predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík v minulom roku uviedol do činnosti analytický tím, ktorého cieľom je podporovať kontrolné aktivity hlavne v oblasti výkonnostných kontrol. Ide o praktickú realizáciu projektu „Hodnota za peniaze“, ktorý okrem štandardných finančných auditov počíta s kontrolou efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti využitia verejných zdrojov.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Zdielať: