Tlačové správy 2017

Cestovný ruch musí ísť ruka v ruke s rozvojom dopravnej infraštruktúry

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uskutočnil kontrolu zameranú na podporu cestovného ruchu v rámci Slovenskej republiky. Kontrolóri v 37 subjektoch preverovali účinnosť a efektívnosť využitej podpory z verejných a európskych zdrojov na úrovni takmer 55 miliónov eur. Zároveň zisťovali, či boli vybudované zariadenia cestovného ruchu v kvalite stanovenej v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Kontrolu úrad realizoval v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Zdielať: