Aktuality

Bývalé vedenie Najvyššieho súdu SR hospodárilo rozšafne a diskriminačne

Na základe požiadavky zo strany Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zrealizoval Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky kontrolu zameranú na hospodárenie a nakladanie s verejnými prostriedkami na NS SR v období rokov 2009 a 2010, v čase, keď bol jeho predsedom Štefan Harabin. So zreteľom na zistenia vnútorného auditu súdu, ako aj rizikovej analýzy kontrolnej inštitúcie sa dospelo k podozreniu, že sa na súde v sledovanom období nakladalo s verejnými prostriedkami nehospodárne.

Viac v tlačovej správe.

Zdielať: