Aktuality

Aby investície do kontrolných inštitúcií padali na úrodnú pôdu

V dňoch 10. až 12. septembra 2017 sa v Spišskej Novej Vsi uskutoční stretnutie predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií V4+2 s prizvanými hosťami z krajín, ktoré spolupracujú s Európskou úniou, a to Bielorusko a Moldavsko.

Predsedovia najvyšších kontrolných úradov budú diskutovať o troch najaktuálnejších témach v súvislosti s fungovaním nezávislých kontrolných autorít. Spoločne sa dotknú otázky zvyšovania kvality kontroly, a to v podobe upúšťania od súladových kontrol s preklápaním na prierezové výkonnostné kontroly, teda na kontroly procesov, ale najmä na kontroly efektívnosti a účinnosti vynakladania verejných zdrojov smerujúcich na lokálne či celonárodné projekty.

Viac sa dočítate v tlačovej správe.

Zdielať: