Aktuality


Bratislava 10. mája 2024 – Fungovanie jednotlivých inštitúcií, zapojených do krízového riadenia počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19, je potrebné komplexne vyhodnotiť, a to aj na úrovni...

10.05.2024


Bratislava 3. mája 2024 – Údaje ministerstva školstva a Štátnej školskej inšpekcie o množstve vyučovacích hodín odučených na základných školách neodborne sa rozchádzajú. Odborne odučených hodín je...

03.05.2024


Bratislava 26. apríla 2024 – V tridsiatom roku svojho pôsobenia Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR ukončil 35 kontrolných akcií v 135 subjektoch, ktorým adresoval 227 odporúčaní na zlepšenie stavu a...

26.04.2024


Bratislava 25. apríla 2024 - V akom stave je dnes naše zdravotníctvo? Čo mu chýba a ako si svoju úlohu v tomto segmente plní štát? Na kľúčové otázky odpovedal predseda NKÚ Ľubomír Andrassy v...

25.04.2024


Bratislava 18. apríla 2024 – Parlamentný finančný výbor dnes po prvý raz zasadol na pôde Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Predseda úradu Ľubomír Andrassy na ňom poslancom Národnej rady SR...

18.04.2024


Bratislava 17. apríla 2024 – Kontrolóri najvyššieho kontrolného úradu Severného Macedónska sa v týchto dňoch na našom úrade inšpirujú pri nastavovaní metodík vlastnej kontrolórskej činnosti....

17.04.2024


Bratislava 17. apríla 2024 - Vláda v stredu prerokovala a vzala na vedomie materiál NKÚ o zisteniach kontrolórov v zdravotníctve. Do zdravotníctva ide na Slovensku druhý najväčší objem verejných...

17.04.2024


Bratislava 16. apríla 2024 – V sídle Najvyššieho kontrolného úradu SR v utorok prebiehal workshop k výsledkom kontroly sociálnych podnikov za účasti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny...

16.04.2024


Bratislava 16. apríla 2024 – Ku koncu minulého roka zamestnávali sociálne podniky viac ako 6 700 zamestnancov. Na aký typ služieb sa slovenské sociálne podniky zameriavajú? Koľko peňazí sa na...

16.04.2024


Bratislava 15. apríla 2024 – Aká je úloha analytiky v podmienkach kontrolnej inštitúcie? Do výberu strategických oblastí, na ktoré sa zameriava kontrolná činnosť Najvyššieho kontrolného úradu SR,...

15.04.2024


Bratislava 12. apríla 2024 – Sociálne podniky, ktoré majú byť aktívnym nástrojom na vtiahnutie znevýhodnených skupín ľudí, dlhodobo nezamestnaných do pracovného prostredia, Slovensko nevie využívať...

12.04.2024


Bratislava 5. apríla 2024 – Slovensko musí zmeniť legislatívu upravujúcu postupy v energetike počas krízových období. Je nevyhnutné nastaviť pravidlá adresnej kompenzácie cien elektriny a plynu...

05.04.2024


Bratislava / New York, 26. marca 2024 – Svetová kontrolórska komunita vyvíja unikátny nástroj na audit opatrení využívaných na adaptáciu a zmiernenie klimatických zmien Climate Scanner. Na vývoji...

26.03.2024


Bratislava 22. marca 2024 – Kontrola novovzniknutého Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPV) SR upozorňuje na viaceré nedostatky. Či už pri viactisícových odmenách pre niektorých...

22.03.2024


Bratislava 15. marca 2024 – V posledných rokoch Slovensko čelilo najväčším krízam vo svojej novodobej histórii. Pandémia COVID-19, energetická kríza, vojna v susednej krajine a s tým spojená...

15.03.2024


O tom, ako hospodária samosprávne kraje s nemocnicami, rozprávala podpredsedníčka Najvyššieho kontrolného úradu SR Henrieta Crkoňová v diskusnej relácii Rádia Slovensko K veci.

12.03.2024


Bratislava 8. marca 2024 – Štát preniesol správu nemocníc na samosprávne kraje, nevytvoril však vhodné podmienky na to, aby sa o zverený majetok dokázali primerane postarať. Chýbali usmernenia, ako...

08.03.2024


Bratislava 1. marca 2024 – Rezort pôdohospodárstva a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zlyhali pri riadení operačného programu Rybné hospodárstvo (OPRH) na roky 2014 – 2020. Pre zložitý a zle...

01.03.2024


Bratislava 23. februára 2024 – Vážne manažérske zlyhania pri projekte Spisová zápcha, formálne plnenie opatrení na zlepšenie fungovania, aj pri boji s korupciou a zlyhávajúci vnútorný kontrolný...

23.02.2024


Bratislava 16. februára 2024 – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR nenašiel pri kontrole pripravenosti realizácie projektov univerzitných nemocníc Rázsochy a sv. Martina v Martine žiadne vecné...

16.02.2024