Aktuality

Nezamestnanosť sa znižuje aj kvôli tomu, že ľudia sa môžu zamestnať len na dohodu

Bratislava 23. marca 2018 - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) preveroval projekt REPAS, ktorý je zameraný na pružné a cielené vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie podľa požiadaviek a potrieb trhu práce formou rekvalifikácie. Kontrolóri zisťovali, či realizácia rekvalifikácie pri uplatnení sa uchádzačov na trhu je účinná, efektívna a či vďaka nej došlo k zníženiu nezamestnanosti. Kontrolóri za obdobie rokov 2014 až do 1. polovice roka 2017 skontroloval 8 vybraných úradov práce (Bratislava, Dunajská Streda, Košice, Nitra, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Žilina) a samotné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa údajov ministerstva práce bola v roku 2014 priemerná ročná miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 12,79 %, ktorá postupne klesala. Národná autorita pre oblasť externej kontroly v tejto súvislosti upozorňuje na vysoké riziko dlhodobejšieho efektu znižujúcej sa nezamestnanosti, keďže na  tomto vývoji má podiel veľký počet zamestnaných na dohodu. Takáto práca veľmi citlivo reaguje na zmeny ekonomickej situácie zamestnávateľa, kvôli čomu vzniká objektívne riziko zrušenia pracovného miesta na dohodu a takáto politika trhu práce nie je dlhodobo udržateľná. Z celkového počtu poistencov Sociálnej poisťovne (326 314), u ktorých vznikla prvá registrácia v nej, bolo 205 938 ľudí zamestnaných na dohodu (viac ako 63 %) a týka sa aj značnej časti absolventov REPAS-u.

Viac v tlačovej správe (pdf, 253 kB).

Podrobnosti v záverečnej správe z kontroly Účinnosť zavedenia REPASu pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie  (pdf, 852 kB).

Zdielať: