Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-039/2013/1120
Názov:
Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu pozemných komunikácií v správe VÚC a úlohy z toho vyplývajúce pre VÚC.
Účel kontrolnej akcie:
Kontrolou preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť využitia prevedeného výnosu dane z motorovýc
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

IČO
36836567
Sídlo
Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
20.02.2014 - 29.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO
37828100
Sídlo
Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
19.02.2014 - 16.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Bratislavský samosprávny kraj

IČO
36063606
Sídlo
Sabinovská 16, 82005 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
17.02.2014 - 29.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
13.03.2014 - 26.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Nitriansky samosprávny kraj

IČO
37861298
Sídlo
Rázusova 2A, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
19.02.2014 - 23.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
23.02.2014 - 29.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

IČO
35960736
Sídlo
Štúrova 147, 94965 Nitra
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
11.02.2014 - 23.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Regionálne cesty Bratislava a.s.

IČO
35947161
Sídlo
Čučoriedková 6, 82712 Bratislava-Vrakuňa
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
23.03.2014 - 29.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

IČO
37936859
Sídlo
Jesenná 14, 08005 Prešov
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
02.03.2014 - 26.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

IČO
37847783
Sídlo
Bulharská 39, 91853 Trnava
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
17.03.2014 - 24.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

IČO
35555777
Sídlo
Nám. Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
11.03.2014 - 11.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)

IČO
37915568
Sídlo
Brnianska 3, 91105 Trenčín
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
05.03.2014 - 15.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

IČO
42054575
Sídlo
M.Rázusa 104, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
09.03.2014 - 12.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO
36126624
Sídlo
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
03.03.2014 - 24.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Trnavský samosprávny kraj

IČO
37836901
Sídlo
Starohájska 6868/10, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
05.03.2014 - 25.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Žilinský samosprávny kraj

IČO
37808427
Sídlo
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Kontrolované obdobie
2010-2012
Termín kontroly
11.02.2014 - 01.06.2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť