Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-002/2016/1060
Názov:
Kontrola plnenia opatrení v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie bude vyhodnotenie plnenia opatrení vykonaných kontrol v roku 2014 v rámci no
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014 a 2015
Termín kontroly
24.01.2016 - 24.02.2016
Stav kontroly
Ukončená

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

IČO
35919001
Sídlo
Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2014 a 2015
Termín kontroly
24.01.2016 - 23.02.2016
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská správa ciest

IČO
00003328
Sídlo
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014 a 2015
Termín kontroly
24.01.2016 - 24.02.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

SSC nevykonalo komplexnú inventarizáciu majetku a záväzkov v roku 2015, čím nesplnilo opatrenie č. 1
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť