Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka
IČO:
35919001
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-006/2022/1060

Hospodárenie v NDS, a.s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2022/1060
Účel
Preveriť hospodárenie v NDS, a. s.
Začiatok kontroly
31.01.2022
Koniec kontroly
29.11.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-018/2021/1027

Nastavenie procesu verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2021/1027
Účel
Preveriť správnosť nastavenia interných procesov NDS vo verejnom obstarávaní.
Začiatok kontroly
09.02.2021
Koniec kontroly
29.06.2021
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-024/2019/1061

Elektronický výber mýta
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2019/1061
Účel
• Vyhodnotiť vývoj nákladov a výnosov NDS v súvislosti s poskytovaním služby elektronického výberu m
Začiatok kontroly
10.03.2019
Koniec kontroly
26.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2018/1060

Systém uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2018/1060
Účel
Zhodnotiť rôzne aspekty zmluvných vzťahov, preveriť právnu a ekonomickú výhodnosť uzavretých zmlúv
Začiatok kontroly
02.05.2018
Koniec kontroly
27.09.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-051/2016/1060

Kontrola postupu NDS, a.s. pri príprave, riadení a financovaní strategických infraštruktúrnych projektov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-051/2016/1060
Účel
Preveriť postup NDS, a.s. pri príprave, riadení a financovaní strategických infraštruktúrnych proje
Začiatok kontroly
27.09.2016
Koniec kontroly
20.02.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2016/1060

Kontrola plnenia opatrení v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2016/1060
Účel
Účelom kontrolnej akcie bude vyhodnotenie plnenia opatrení vykonaných kontrol v roku 2014 v rámci no
Začiatok kontroly
24.01.2016
Koniec kontroly
23.02.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-051/2014/1060

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na výstavbu, rekonštrukcie, opravy a údržbu diaľnic, rýchlostných ciest, vrátane súvisiacej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010-2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-051/2014/1060
Účel
Prekontrolovať uzatváranie zmlúv, dodržanie zmluvných podmienok a hospodárnosť a efektívnosť vynakl
Začiatok kontroly
15.09.2014
Koniec kontroly
27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_NDS_ a.s._KA-051_2014_1060.pdf
Veľkosť: 278 KB, Dátum zverejnenia: 27.11.2014

KA-048/2014/1060

Kontrola poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry, efektívnosti a účinnosti výnosov z príjmov elektronického mýtneho systému a diaľničných nálepiek, zmluvných vzťahov realizovaných v rokoch 2010-2013 .
Číslo kontrolnej akcie
KA-048/2014/1060
Účel
Prekontrolovať efektívnosť výberu poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry a príjmov z elektro
Začiatok kontroly
25.05.2014
Koniec kontroly
17.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-019/2013/1060

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest, vrátane súvisiacej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2011-2012 na Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (NDS)
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2013/1060
Účel
Preveriť uzatváranie zmlúv, dodržanie zmluvných podmienok a hospodárnosť vynakladania verejných pr
Začiatok kontroly
15.09.2013
Koniec kontroly
28.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Národná diaľničná spoločnosť_ a.s._KA-019_2013_1060 na zverejnenie.pdf
Veľkosť: 341 KB, Dátum zverejnenia: 28.11.2013

KA-039/2012/1060

Kontrola poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry a efektívnosti hospodárenia výnosov z príjmov z elektronického mýtneho systému a diaľničných nálepiek, zmluvných vzťahov a ich použitie na výstavbu, resp. opravy a údržbu cestnej siete za obdobie rokov 2010 až 2011
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2012/1060
Účel
Preveriť efektívnosť výberu poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry (diaľničné známky) a príj
Začiatok kontroly
29.04.2012
Koniec kontroly
06.08.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-013/2012/1060

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na rekonštrukcie, opravy a údržbu diaľnic,rýchlostných ciest a súvisiacej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010 a 2011
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2012/1060
Účel
Preveriť uzatváranie zmlúv a dodržiavanie zmluvných podmienok a hospodárnosť vynakladania verejných
Začiatok kontroly
09.02.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-022/2010/0006

Kontrola projektu Kohézneho fondu "Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce-Jánovce", číslo opatrenia 2002/SK/16/P/PT/004
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2010/0006
Účel
Začiatok kontroly
17.10.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2009/0004

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami na výstavbu diaľnic - úsek diaľnice - Vrtižer - Hričovské Podhradie
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
22.02.2009
Koniec kontroly
30.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-044/2008/0003

Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých realizácia skončila 30.06.2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
19.10.2008
Koniec kontroly
10.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť