Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-020/2009/0004
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami na výstavbu diaľnic - úsek diaľnice - Vrtižer - Hričovské Podhradie
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

IČO
35919001
Sídlo
Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
22.02.2009 - 30.06.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť