Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-054/2008/0004
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Prešovského samosprávneho kraja
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Kežmarok

IČO
00326283
Sídlo
Hlavné nám. 1, 06001 Kežmarok
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.10.2008 - 04.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Levoča

IČO
00329321
Sídlo
Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
26.10.2008 - 04.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť