Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Levoča
Sídlo:
Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča
IČO:
00329321
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-002/2023/1140

Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2023/1140
Účel
Preveriť, či obce a mestá spravujú elektronické úradné dokumenty (napríklad v daňovom konaní) v súla
Začiatok kontroly
01.02.2023
Koniec kontroly
28.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
06.06.2019
Koniec kontroly
24.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-078/2015/1140

Rozpočet, čerpanie verejných prostriedkov a použitie majetku v okresných mestách
Číslo kontrolnej akcie
KA-078/2015/1140
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
06.09.2015
Koniec kontroly
01.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-054/2008/0004

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Prešovského samosprávneho kraja
Číslo kontrolnej akcie
KA-054/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
26.10.2008
Koniec kontroly
04.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-042/2008/0001

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
03.03.2008
Koniec kontroly
03.03.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-062/2007/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a dotáciami použitými na individuálne potreby obcí a v rámci vlastnej investičnej činnosti vo vybraných mestách a obciach
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2007/0003
Účel
Začiatok kontroly
29.04.2007
Koniec kontroly
28.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť