Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-052/2007/0013
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu za roky 2005 a 2006
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

IČO
00167151
Sídlo
Gagarinova 10, 82713 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
27.05.2007 - 23.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť