Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Sídlo:
Gagarinova 10, 82713 Bratislava-Ružinov
IČO:
00167151
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-052/2007/0013

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2007/0013
Účel
Začiatok kontroly
27.05.2007
Koniec kontroly
23.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť