Tlačové správy 2017

Slovensko stojí pred zásadnými výzvami v oblasti dôchodkov a rómskej problematiky

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky zrealizoval v spolupráci s kontrolnými inštitúciami Fínska, Holandska, Lotyšska, Portugalska a Švédska medzinárodnú paralelnú kontrolu zameranú na zásadné riziká udržateľnosti verejných financií. Kontrola ukázala, že všetkých šesť štátov čelí výzvam v oblasti udržateľnosti verejných zdrojov, avšak podstata týchto výziev sa líši. Identifikované riziká sa menia podľa očakávaných budúcich výdavkov, spojených so starnutím obyvateľstva, až po prítomnosť podmienených záväzkov napríklad v projektoch verejno-súkromného partnerstva alebo vo finančnom sektore.

Podrobnosti sa dočítate v spoločnej záverečnej správe z kontroly.

Viac sa dočítate aj v samotnej tlačovej správe:

Zdielať: