Tlačové správy 2021

Skontrolujte svoju samosprávu vďaka MuMAP - aplikácii NKÚ

Čo sme zistili o vašej obci či meste na jednom mieste, jednoducho aj v mobile

Bratislava,  16. júla 2021 – Interaktívna mapa Slovenska s aktuálnymi zisteniami Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) v mestách a obciach je už viac ako rok dostupná  pre širokú verejnosť vďaka aplikácii MuMAP (z anglického Municipalities on Map) na webe nku.gov.sk.  Ľudia tak môžu porovnávať a kontrolovať dianie vo svojom najbližšom okolí.  Po pár klikoch, či pohyboch myšou má každý možnosť vidieť výsledky kontrol od roku 2012, poskytnuté i čerpané eurofondy, zmluvy i zadlženie samosprávy, a to v prepočte na jedného obyvateľa. Jednoduchosť a funkcionality aplikácie prilákali pozornosť nielen zo Slovenska a z Európy, ale aj z amerického či afrického kontinentu. Koncom leta 2021 plánuje národná kontrolná autorita sprístupniť na mape ďalšie dáta.

infografika MuMAP

NKÚ má zákonný mandát aj na kontrolu samosprávy – obcí a vyšších územných celkov, teda 8 krajov, členených na 79 okresov a 2 890 obcí, z toho 141 miest. Výsledky kontrol, zistenia, odporúčania na odstránenie nedostatkov, ale aj  opatrenia, ktoré kontrolovaní prijali, spracováva dlhodobo vo vlastnom informačnom systéme KIS.

Pilotnú verziu aplikácie MuMAP vytvorila skupina zamestnancov rôznych úsekov slovenského NKÚ na 1. medzinárodnom hackathone najvyšších kontrolných inštitúcií organizovanom NKÚ ČR v Prahe v marci 2020. Využili pritom bezplatný softvér R, ktorý bol predmetom ich vzdelávania  v národnom projekte rozvoja odborných kapacít NKÚ. Začiatkom tohto roka aktualizovali dáta o výsledky kontrol za rok 2020.

Cieľom aplikácie MuMAP je ponúknuť efektívny analytický nástroj na identifikovanie rizík v samospráve a výber subjektov na kontrolu. Jej sprístupnením na stránke úradu ( http://mumap.nkusr.sk/ ) sa národná kontrolná autorita snaží  podporiť  aktívny prístup občanov k riešeniu vecí verejných v ich priamom okolí. V týchto týždňoch už testuje rozšírenie celej aplikácie. Mala by na jednom mieste na štvrtej interaktívnej mape sprístupniť aktuálne  podrobnosti o výdavkoch a hospodárení obcí, ale aj o plnení opatrení na zlepšenie stavu v kontrolovaných subjektoch.

Štatistiky po roku jej verejného fungovania ukázali, že 86 percent používateľov aplikácie v uplynulom roku bolo zo Slovenska. S malým percentom nasledovali návštevníci zo Spojených štátov amerických, Číny, Maďarska či Česka. Po predstavení v celosvetovom magazíne medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI a medzinárodných seminároch, aplikáciu MuMAP navštívilo viacero používateľov z Thajska, Kene, Rakúska, Nemecka a Francúzska.

náhľad MuMAP

V súčasnosti ponúka tri interaktívne mapy, ktoré si môže užívateľ vybrať na hornej lište, po spustení aplikácie. Po priblížení sa mapa postupne zaostruje až na jednotlivé mestá a obce. Ide o mapy:

  1. Charakteristika miest a obcí, kde sa po kliknutí na obec  zobrazí štatút mesta/obce s počtom obyvateľov v rokoch 1993 a 2020, príjmami a výdavkami, eurofondami, počtom základných škôl, menom hlavného kontrolóra, prelinkami (odkazmi)  na web obce/mesta, register účtovných závierok, centrálny register zmlúv a zoznamom vykonaných kontrol NKÚ.
  2. Kontrolné zistenia NKÚ s možnosťou vyhľadávania zistení od roku 2012 v jednotlivých mestách a obciach Slovenska. Filter vpravo umožňuje zobrazovať výsledky podľa mesta či obce, roku, typu kontroly alebo sumy zistenia. Návštevníci uvidia aj zoznam konkrétnych znení kontrolných zistení NKÚ. náhľad MuMAP
  3.  EÚ fondy v obciach  SR , kde sa na mape prehľadne zobrazujú poskytnuté prostriedky z eurofondov, zazmluvnené i čerpané, za programové obdobie 2014 – 2020 (k 4. 3. 2020), v prípade, ak je prijímateľom obec. Príspevky z Programu rozvoja vidieka sa zobrazujú zvlášť. Úroveň medzi viacerými obcami či mestami možno porovnávať využitím filtrov vpravo, kde sú využívané prepočty na jedného obyvateľa. Osobitne aj  s dlhom samosprávy na hlavu.

náhľad MuMAP

Webstránka úradu a aplikácia MuMAP sú prístupné tak v počítači, ako aj v mobile a tablete.

None

Zdielať: