Tlačové správy 2021

Národný projekt budovania analytických kapacít úradu stál 950.000 eur

Bratislava 25. júna 2021 (TASR) - Národný projekt budovania analytických kapacít úradu stál takmer jeden milión eur. Uviedol to na tlačovej konferencii podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy, za účasti predsedu úradu Karola Mitríka.

"Národný projekt budovania analytických kapacít sme spustili v roku 2017 a v auguste tohto roku sa blížime do finále. Použili sme naň najmä finančné prostriedky z EÚ, dostali sme sumu 950.000 eur. V rámci tohto projektu sme vyškolili viac ako polovicu zamestnancov NKÚ," informoval Andrassy.

Projekt podľa neho súvisí so strategickým zameraním národnej autority pre oblasť externej kontroly. "Výzvou pre kontrolné inštitúcie 21. storočia už nemôže byť realizácia štandardných finančných kontrol. Našou povinnosťou je dávať odpovede aj na otázky, ktoré súvisia s hospodárnosťou, efektívnosťou a účelnosťou, teda, že či verejné prostriedky, prostriedky EÚ, medzinárodné prostriedky sa využívajú logicky," priblížil.

Kontrolné autority majú podľa jeho slov dať odpoveď na otázku, či sa financujú projekty, ktoré vychádzajú zo strategických dokumentov tejto krajiny a či súvisia aj so záväzkami SR voči EÚ alebo NATO.

"Toto bolo zmyslom spomínaného projektu, aby sme vyškolili ľudí, ktorý pôsobia v oblasti kontroly aj 15 rokov, aby sme im dali nové zručnosti na to, ako k takýmto typom kontrol pristupovať," poznamenal.

"Projekt sme nerealizovali prostredníctvom vlastných vzdelávacích kapacít, ale sme do neho zapojili odborníkov zo slovenskej akademickej obce a zo vzdelávacích inštitúcií EÚ. Realizovali sme aj koučingy za účasti expertov, ktorí pôsobia v kontrolných inštitúciách európskych štátov. Myslím si, že projekt napĺňa svoje ciele. Asi sme jedinou inštitúciou v rámci SR, ktorej sa za ostatné štyri roky podarilo 'vzdelať' viac ako polovicu svojich zamestnancov," dodal Andrassy.

 

Zdielať: