Tlačové správy 2017

Fyzickú prítomnosť colníkov v daňových skladoch na lieh odporúča NKÚ SR prehodnotiť

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uskutočnil kontrolu zameranú na opodstatnenosť výkonu stáleho daňového dozoru v daňových skladoch na lieh. Reagoval tak na odlišnosti pri správe spotrebných daní, ktoré identifikoval v rámci minuloročnej paralelnej kontroly medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Napriek tomu, že existujú možnosti nahradiť fyzickú prítomnosť colníkov v skladoch na lieh monitorovacím zariadením, legislatíva to Finančnej správe SR neumožňuje, a tá má len obmedzené možnosti v optimalizácii ľudských zdrojov. Diskusia o zmenách zákona v tejto súvislosti je preto vysoko aktuálna a podľa kontrolórov by bola prínosom pre zefektívnenie systému. O záveroch kontroly v pondelok (11. decembra 2017) rokoval predseda úradu Karol Mitrík s prezidentom slovenskej finančnej správy Františkom Imreczem. 

Zdielať: