Tlačové správy 2017

Elektronické služby samospráv nie sú pre občanov prioritou

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uskutočnil kontrolu zameranú na zavedenie služby e-Government a informačných systémov obcí a miest. Kontrolóri na vzorke 70 samospráv posudzovali, ako sú obce a mestá do 20-tisíc obyvateľov pripravené na poskytovanie týchto služieb a či vynaložené verejné prostriedky boli investované efektívne. V tomto prípade zohráva dôležitú úlohu nadrezortný informačný systém DCOM, ktorý riadi záujmové združenie DEUS, založené Ministerstvom financií SR a Združením miest a obcí Slovenska. Jeho úlohou je poskytovať malým samosprávam technické a programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky. Pri kontrole sa zvlášť prejavila súvislosť medzi dosiahnutými výsledkami a veľkosťou konkrétnej samosprávy. Tie väčšie dosahovali lepšie výsledky, najmä kvôli lepšiemu financovaniu informačných technológií a vyspelosti procesov na podporu elektronizácie.

Zdielať: