Tlačové správy 2024


Bratislava 19. júla 2024 - Audit účtovných a finančných tokov by nemal podstupovať len súkromný sektor. Aj verejné inštitúcie by mali mať nastavené svoje financovanie, rozvoj a modernizáciu tak,...

19.07.2024


Bratislava 18. júla 2024 – Pohľad na situáciu vo vodárenských spoločnostiach a fungovanie jednej z najkritickejších infraštruktúr v tomto štáte sa stali predmetom diskusie predsedu Najvyššieho...

18.07.2024


Mexico City/Bratislava 10. júla 2024 – Kontrolórske špičky z Latinskej Ameriky, Karibiku a Európy aktuálne v Mexiku diskutujú o tom, ako v reálnom čase merať pokrok spoločnosti v kontexte...

10.07.2024


Bratislava 28. júna 2024 – Príjmy miestnych samospráv vďaka zvyšovaniu dane z nehnuteľností v posledných rokoch rástli, čo prispelo k ochrane pred ich znehodnocovaním hlavne vplyvom inflácie....

28.06.2024


Bratislava 21. júna 2024 – Slovensko v aktuálnej zložitej, dynamicky meniacej sa dobe potrebuje jasnú stratégiu smerovania, lebo na súčasnej ceste dlhodobého udržateľného rozvoja sa čoraz viac...

21.06.2024


Bratislava 11. júna 2024 – Deficit verejnej správy sa na Slovensku medziročne výrazne zvýšil a skončil na úrovni viac ako 6 miliárd eur a ako podiel na hrubom domácom produkte stúpol z 1,7 % v roku...

11.06.2024


Bratislava 7. júna 2024 – Strategickú prácu s mládežou štát nezvláda. Mladí ľudia pritom predstavujú tretinu obyvateľov Slovenska, napriek tomu sa v rámci našej krajiny v posledných rokoch zaoberal...

07.06.2024


Kyjev 4. júna 2024 – Konflikt na Ukrajine vyvolaný ruskou agresiou ani po viac ako dvoch rokoch neutícha. Na znak solidarity navštívili šéfovia kontrolných úradov zo Slovenska, Českej republiky,...

04.06.2024


Bratislava 31. mája 2024 – Prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO) sú jedinečný zdroj financovania a Slovensko musí urobiť všetky kroky na zintenzívnenie procesu jeho riadenia a kontrolu...

31.05.2024


Bratislava 28. mája 2024 – Najvyšší kontrolný úrad SR má pred sebou najväčšiu výzvu vo svojej 30-ročnej histórii. Od roku 2027 bude predsedať európskej organizácii národných kontrolných inštitúcií...

28.05.2024


Bratislava 24. mája 2024 – Strategické investičné plánovanie, týkajúce sa rozvoja slovenských ozbrojených síl, je v ostatných rokoch chaotické a táto kľúčová bezpečnostná agenda je značne...

24.05.2024


Bratislava 17. mája 2024 – Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR sa po piatich rokoch vrátili do prezidentského paláca, aby na záver mandátu prezidentky Zuzany Čaputovej skontrolovali,...

17.05.2024


Bratislava 10. mája 2024 – Fungovanie jednotlivých inštitúcií, zapojených do krízového riadenia počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19, je potrebné komplexne vyhodnotiť, a to aj na úrovni...

10.05.2024


Bratislava 3. mája 2024 – Údaje ministerstva školstva a Štátnej školskej inšpekcie o množstve vyučovacích hodín odučených na základných školách neodborne sa rozchádzajú. Odborne odučených hodín je...

03.05.2024


Bratislava 26. apríla 2024 – V tridsiatom roku svojho pôsobenia Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR ukončil 35 kontrolných akcií v 135 subjektoch, ktorým adresoval 227 odporúčaní na zlepšenie stavu a...

26.04.2024


Bratislava 18. apríla 2024 – Parlamentný finančný výbor dnes po prvý raz zasadol na pôde Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Predseda úradu Ľubomír Andrassy na ňom poslancom Národnej rady SR...

18.04.2024


Bratislava 12. apríla 2024 – Sociálne podniky, ktoré majú byť aktívnym nástrojom na vtiahnutie znevýhodnených skupín ľudí, dlhodobo nezamestnaných do pracovného prostredia, Slovensko nevie využívať...

12.04.2024


Bratislava 5. apríla 2024 – Slovensko musí zmeniť legislatívu upravujúcu postupy v energetike počas krízových období. Je nevyhnutné nastaviť pravidlá adresnej kompenzácie cien elektriny a plynu...

05.04.2024


Bratislava 22. marca 2024 – Kontrola novovzniknutého Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPV) SR upozorňuje na viaceré nedostatky. Či už pri viactisícových odmenách pre niektorých...

22.03.2024


Bratislava 15. marca 2024 – V posledných rokoch Slovensko čelilo najväčším krízam vo svojej novodobej histórii. Pandémia COVID-19, energetická kríza, vojna v susednej krajine a s tým spojená...

15.03.2024