Aktuality


NKÚ SR ukončil kontrolu Kancelárie prezidenta SR Za účasti podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR, Ing. Vladimíra Tótha a vedúceho kancelárie prezidenta SR, JUDr. Jána Šotha sa dňa 12....

13.05.2015


Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014 OCKÚ OLAF zverejňuje spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS Výročnú...

24.04.2015


Verejnosť môže vyplnením dotazníka pomôcť kontrolórom NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2015, vykonáva kontrolu podpory zamestnanosti...

09.04.2015


NKÚ SR začal v marci 2015 hodnotenie Štátneho úradu pre audit Lotyšska v úlohe vedúceho skupiny peer review Peer review Lotyšska 2015 – účasť NKÚ SR na práci hodnotiacej skupiny (.PDF /...

11.03.2015


Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015 Dňa 04.12.2014 Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 s pozmeňujúcimi...

09.12.2014


Najvyšší kontrolný úrad SR obhájil titul Efektívny používateľ modelu CAF Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky získal v roku 2011 ako prvá organizácia na Slovensku dvojročný európsky...

21.11.2014


Podpredseda NKÚ SR sa zúčastnil pracovnej porady na Generálnej prokuratúre Spolupráca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a jednotlivých zložiek orgánov činných...

21.11.2014


Verejnosť môže pripomienkovať strategické zameranie kontrolnej činnosti NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad SR ako nezávislý štátny orgán, ktorý kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a...

28.10.2014


NKÚ SR získal už druhý raz titul Efektívny používateľ modelu CAF Najvyšší kontrolný úrad SR získal už po druhý raz titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorú mu udelil Úrad pre normalizáciu,...

17.10.2014


Intenzívnejšia spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie Spolupráca NKÚ SR a ÚVO bude intenzívnejšia ako doposiaľ. Zmluva o spolupráci medzi dvomi inštitúciami deklaruje, že...

09.10.2014


Rokovanie Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít a jeho podvýborov Výbor INTOSAI pre budovanie kapacít (CBC) a jeho podvýbory, vrátane Podvýboru pre peer review, ktorému predsedá...

22.09.2014


Vedúci predstavitelia najvyšších kontrolných inštitúcii krajín V4+2 o plánovaní Každoročné stretnutie vedúcich predstaviteľov Najvyšších kontrolných inštitúcii krajín V4+2 sa uskutočnilo 4. až 5....

11.09.2014


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2013 v Národnej rade SR Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský v piatok 11. júla 2014 uviedol pred poslancami NR SR...

15.07.2014


Vzdelávanie NKÚ SR zamerané na medzinárodné certifikované oblasti Zvyšovanie výkonnosti, odbornosti a zodpovednosti kontrolórov – to sú hlavné zámery Najvyššieho kontrolného úradu SR...

01.07.2014


Predseda NKÚ SR vystúpil na 25. Sneme ZMOS Jubilejného 25. Snemu ZMOS sa zúčastnili okrem delegátov aj najvyšší predstavitelia štátu, predseda NKÚ SR vystúpil v rámci programu rokovania...

28.05.2014


Kontrolná činnosť v územnej samospráve s knižným pokračovaním Tri roky po vydaní publikácie „Kontrolná činnosť NKÚ SR v územnej samospráve v období rokov 2006 – 2009" vydáva Najvyšší...

27.05.2014


Prieskum pre verejnosť, vyjadrite svoj názor na nás NKÚ SR chce formou prieskumu spokojnosti získať informácie od verejnosti o tom, ako posudzuje činnosť úradu, jeho dôveryhodnosť,...

10.04.2014


Slovenský deň v Indii V medzinárodnom vzdelávacom stredisku pre informačné systémy a audit (iCISA) v Noide v  Indii, sa konal Deň venovaný Slovenskej republike.   Stalo...

17.03.2014


Zlepšovanie v NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad SR považuje za dôležité pokračovať aj v tomto roku v zavádzaní princípov komplexného manažérstva kvality, v trvalom zvyšovaní kvality...

17.03.2014


Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014 Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský predniesol na rokovaní 27. Schôdze Národnej rady SR 5.12.2013 Stanovisko...

06.12.2013