Aktuality

Transparentnosť procesov a časová tieseň sú najvážnejšie problémy pri čerpaní eurofondov

Bratislava 16. marca 2018 - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky nadviazal na kontrolu procesov rozhodovania o európskej finančnej pomoci z roku 2016, pri ktorej identifikoval závažné porušenia v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Tentoraz sa zamerali na realizáciu výziev a vyzvaní v programovom období 2014 až 2020 na Ministerstve vnútra SR, v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, na Výskumnej agentúre, Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Kontrolóri preverovali postupy riadiacich a sprostredkovateľských orgánov pri vyhlásení výziev a vyzvaní, formálnu správnosť dokumentov, procesy odborného hodnotenia, vnútorný kontrolný mechanizmus, ako aj postupy výberu odborných hodnotiteľov.

Viac v tlačovej správe (pdf, 290 KB)

Zdielať: