Výklad legislatívy a stanoviská

NKÚ SR nemá právomoc poskytovať výklad všeobecne záväzných právnych predpisov, metodické usmernenie ani poskytovať odborné stanoviská.