Cookies

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky so sídlom Priemyselná 2, 824 73 Bratislava (ďalej len „NKÚ SR“) pre prispôsobenie prevádzky webového sídla NKÚ SR potrebám návštevníkov webového sídla používa súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač uloží na vašom koncovom zariadení, prostredníctvom ktorého pristupujete k informáciám na webovom sídle NKÚ SR.

Údaje (cookies) sú používané na účely správneho optimálneho spôsobu zobrazenia a zabezpečenia funkcionality webového sídla NKÚ SR, bez ktorého nemôže fungovať (ďalej len „nevyhnutné cookies“). V prípade používania iných ako nevyhnutných cookies budú vaše údaje spracúvané iba s vašim súhlasom, prípadne na základe oprávneného záujmu.

Spracúvanie údajov je realizované v súlade s ustanovením § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám, neuskutočňuje sa prenos údajov do tretích krajín a taktiež sa neuskutočňuje žiadna forma profilovania. Nevyhnutné cookies nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy. Všetky tieto údaje sa spracúvajú len na zlepšenie našich poskytovaných služieb prostredníctvom webového sídla.

Používanie nevyhnutných cookies na webovom sídle NKÚ SR je možné aj bez vášho súhlasu. Vo svojom prehliadači však môžete cookies kedykoľvek vypnúť, takýto úkon však môže znamenať problémy s funkčnosťou nášho webového sídla NKÚ SR pri vašom prehliadaní.

 

Názov súboru Účel Doba uchovávania Služba
NKU_COOKIE_CONSENT Informácia o prijatí informácie o cookies Permanentne Technicky nevyhnutné cookies
GUEST_LANGUAGE_ID Informácia o jazykových nastaveniach Permanentne Technicky nevyhnutné cookies
nku_high_contrast Informácia nastavení kontrastného zobrazenia obsahu Permanentne Technicky nevyhnutné cookies
LFR_SESSION_STATE_ Stav portálovej session Po dobu trvania session Technicky nevyhnutné cookies
JSESSIONID Id portálovej session Po dobu trvania session Technicky nevyhnutné cookies
COOKIE_SUPPORT Podpora cookies Permanentne Technicky nevyhnutné cookies
BIGipServerpp-portal-pool Pomocná informácia pre loadbalancer Po dobu trvania session Technicky nevyhnutné cookies
TS... Cookies vládneho cloudu Po dobu trvania session Technicky nevyhnutné cookies

 

Nastavenie cookies

Zmenou nastavení vášho internetového prehliadača máte možnosť povoliť alebo odmietnuť cookies na webových stránkach, ktoré navštívite. Odmietnutím cookies však nebudete môcť využívať niektoré funkcionality tejto a iných webových stránok. Inštrukcie ako odmietnuť cookies nájdete na oficiálnych stránkach internetového prehliadača.