Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-042/2023/1182
Názov:
Kontrola vybraných výdavkov Úradu pre územné plánovanie a výstavby SR
Účel kontrolnej akcie:
Účelom KA je preveriť dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými p
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Späť