Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-074/2015/1070
Názov:
Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť evidenciu a nakladanie s pozemkami so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právny
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Obec Dekýš

IČO
00320561
Sídlo
SNP 39, 96901 Banská Štiavnica
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
08.06.2015 - 04.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Dolná Lehota

IČO
00313351
Sídlo
Dolná Lehota 162, 97698 Dolná Lehota
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
16.06.2015 - 28.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Jelšovec

IČO
00647331
Sídlo
Jelšovec 74, 98532 Veľká nad Ipľom
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
09.06.2015 - 09.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Lom nad Rimavicou

IČO
00313556
Sídlo
Lom nad Rimavicou 13, 97653 Lom nad Rimavicou
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
10.06.2015 - 27.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Nevoľné

IČO
00320889
Sídlo
Nevoľné 33, 96701 Kremnica
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
08.06.2015 - 03.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Oravce

IČO
00313653
Sídlo
Oravce 53, 97633 Oravce
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
14.06.2015 - 30.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Počúvadlo

IČO
00320927
Sídlo
Počúvadlo 59, 96901 Banská Štiavnica
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
15.06.2015 - 04.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Sihla

IČO
00649287
Sídlo
Sihla 73, 97653 Lom nad Rimavicou
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
10.06.2015 - 27.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Obec Trenč

IČO
00647349
Sídlo
Trenč 11, 98532 Veľká nad Ipľom
Kontrolované obdobie
2012 - 2014
Termín kontroly
09.06.2015 - 10.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť