Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-042/2011/0006
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými samosprávnym krajom na oblasť kultúry.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

DIVADLO ASTORKA Korzo 90

IČO
00678350
Sídlo
Nám. SNP 33, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Poskytnutím preddavku bez toho, aby bol dohodnutý v zmluve, ASTORKA konala v rozpore s ustanovením § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/ 2004 Z.z.
Poskytnutím preddavku bez toho, aby bol dohodnutý v zmluve, ASTORKA konala v rozpore s ustanovením § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/ 2004 Z.z.
Poskytnutím preddavku bez toho, aby bol dohodnutý v zmluve, ASTORKA konala v rozpore s ustanovením § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/ 2004 Z.z.
Poskytnutím preddavku bez toho, aby bol dohodnutý v zmluve, ASTORKA konala v rozpore s ustanovením § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/ 2004 Z.z.
Späť