Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-003/2024/1100
Názov:
Kontrola vo vybraných vodárenských spoločnostiach.
Účel kontrolnej akcie:
Posúdiť hospodárenie vodárenských spoločností po zmene legislatívy vrátane spôsobu regulácie cenotvorby s dôrazom, či tieto spoločnosti generujú dostatok zdrojov na potrebnú obnovu a rozvoj verejných vodovodov a verejnej kanalizácie.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
35850370
Sídlo
Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
roky 2021 - 2023, v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Stav kontroly
Pripravovaná

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36570460
Sídlo
Komenského 50, 04248 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
roky 2021 - 2023, v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Stav kontroly
Pripravovaná

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36550949
Sídlo
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
Kontrolované obdobie
roky 2021 - 2023, v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Termín kontroly
04.02.2024 - 22.05.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Plán obnovy VV a VK na roky 2015 až 2024 vrátane jeho aktualizácií neobsahoval ciele, plánované termíny obnovy ako aj priority
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 442/2002 Z.z.
Kontrolovaným subjektom nebola dodržaná zákonná osemdňová lehota na vybavovanie žiadostí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zo strany štatutárneho orgánu kontrovaného subjektu nebola určená povinná osoba podľa ods. 5, ale ani nebol podaný podnet na vydanie rozhodnutia v zmysle príslušných ustanovení ods. 4
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
ZsVS nezaslaním Informácie o tvorbe a spôsobe použitia účelovej finančnej rezervy za rok 2022 na MŽP SR v stanovenom termíne do 31.07.2023, nekonala v súlade s § 16a ods. 6 zákona o VV a VK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 442/2002 Z.z.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

IČO
36069841
Sídlo
Tomášikova 28C, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
roky 2021 - 2023, v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť