Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-014/2021/1026
Názov:
Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovať stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2022 a definovať riziká rozpočtové
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2022
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť