Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-037/2019/1026
Názov:
Stanovisko k návrhu rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade S
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2020
Termín kontroly
06.10.2019 - 06.11.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť