Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-027/2018/1020
Názov:
Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontroly je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR a súhrnu výs
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017
Termín kontroly
18.03.2018 - 24.05.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť