Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-036/2017/1020
Názov:
Kontrola štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu a súhrnu výsledkov hosp
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť