Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-081/2010/0008
Názov:
Kontrola správnosti stanovenia a dodržiavania zmluvných podmienok a účelnosti čerpania finančných prostriedkov pri relizácii kontraktov uzatvorených Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neopodstatnené zadanie a vypracovanie študijných materiálov individuálne pre každý pilotný subjekt
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
neopodstatnené zadanie a vypracovanie študijných materiálov individuálne pre každý pilotný subjekt
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nedostatočné stanovenie podmienok pre uskutočňovanie školení
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nedostatočné stanovenie podmienok pre uskutočňovanie školení
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nevytvorenie predpokladov pre povinnosť podrobného špecifikovania pre realizáciu vytvorenia internetového portálu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nevytvorenie predpokladov pre povinnosť podrobného špecifikovania pre realizáciu vytvorenia internetového portálu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nevytvorenie predpokladov pre povinnosť podrobného špecifikovania pre realizáciu vytvorenia internetového portálu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

IČO
30845301
Sídlo
Miletičova 23, 82109 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri vynakladaní verejných prostriedkov na Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu Analýza „best practice“ postupov podnikania vo vybraných členských krajinách EÚ, NARMSP uhradila za kapitolu 10.1.1. – v rozsahu 1 ? strany 10 996 s DPH zhotoveného diela a za kapitolu 10.14. toho istého diela v rozsahu 4 ? strany 9 996 s DPH.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť