Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-020/2016/1050
Názov:
Zásadné riziká pre udržateľnosť verejných financií.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom medzinárodnej paralelnej kontroly je preveriť zásadné riziká udržateľnosti verejných financií
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011 - 2015
Termín kontroly
13.07.2016 - 14.12.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť